Výsledky vyhľadávania

 1. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2017 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2018. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2016 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2017. 91 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2015 : ostatné výchovno-vzdelávacie zariadenia. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2016. 81 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. SLÁVIK, Štefan. DoučMa - doučovanie, čo letí. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 47-49. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 5. LESÁKOVÁ, Dagmar. Management in knowledge networks. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2014. ISSN 1338-9777, 2014, vol. 3, no. 1, s. 52-55 online.
  článok

  článok


 6. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Vzdelávacie programy pre mládež na roky 2014 - 2020. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1336-9849, 2014, roč. 9, č. 7, s. 9-14.
  článok

  článok


 7. ORBÁNOVÁ, Darina. Profesijné vzdelávanie v kontexte s požiadavkami trhu práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 430-435. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok


 8. Let's read them a story! : the parent factor in education. Paris : OECD, 2012. 79 s. ISBN 978-92-64-17619-5. ISSN 1996-3777. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. GENČANSKÁ, Natália. Proces vzniku znalostí a ich rozširovanie prostredníctvom vzdelávania. In IMEA 2010 : the 10th international conference of postgraduate students and young scientists in informatics, management economics and administration : conference proceedings : Seč, Chrudim 26th-27th april, 2010. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISBN 978-80-7395-254-9, s. [1-7].
  článok

  článok


 10. BERSIN, Josh. Firemní vzdělávaní a řízení talentů : výhled na rok 2010. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2010. ISSN 1212-690X, 2010, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok