Výsledky vyhľadávania

 1. MIKHAIL, Abrashkin - ŠIKÝŘ, Martin. Some Aspects of the Motivation of Teachers in the University (Based on Materials from Russia and the Czech Republic). In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 52-60.
  článok

  článok


 2. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Lack of Technically Educated Graduates - A Threat to the Czech Economy. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 54-58.
  článok

  článok


 3. International Days of Statistics and Economics. International Conference. International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings of the 12th International Days of Statistics and Economics, September 6–8, 2018, Prague, Czech Republic [elektronický zdroj]. 1. Edition. Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2018. online 2063 s. Dostupné na : <https://msed.vse.cz/msed_2018/sbornik/introduction.html> ISBN 978-80-87990-14-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Analysis of the Tertiary Educational Attainment in European Union. In Efficiency and Responsibility in Education 2018. International Conference. Efficiency and Responsibility in Education 2018 : Proceedings of the 15th International Conference : 7th - 8th June 2018, Prague, Czech Republic. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2018. ISBN 978-80-213-2858-7. ISSN 2336-744X, pp. 117-124 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok


 5. ROZBORILOVÁ, Dária. Investments in Tertiary Education in the Context of Labor Market Needs At the Beginning of the 21st Century. In International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy. - Dubai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2311-3200, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 1248-1264 online. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 6. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.

 7. Taxation and skills. No. 24. Paris : OECD, 2017. 236 s. OECD tax policy studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-and-skills_9789264269385-en> ISBN 978-92-64-26937-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. OECD reviews of integrity in education: Ukraine 2017. Paris : OECD, 2017. 186 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine_9789264270664-en> ISBN 978-92-64-27065-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Education in Costa Rica. Paris : OECD, 2017. 209 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-in-costa-rica_9789264277335-en> ISBN 978-92-64-27729-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. Education at a Glance 2017 : OECD Indicators. Paris : OECD, 2017. 452 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2017_eag-2017-en> ISBN 978-92-64-27976-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]