Výsledky vyhľadávania

 1. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Interdisciplinarity and Creativity as Principles of Conducting Research in Applied Linguistics at Higher Education Institutions. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 27-36 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. ONDREJOVÁ, Zuzana. Trpný rod v kontexte výučby anglického odborného jazyka. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 129-136 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. WIECZOREK, Susann - DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter. Industry 4.0 – Changes in Business Administration Studies: The CDO As a Future Profile Description for the Graduates from this Field? In MEKON 2019. International Conference. MEKON 2019 : Proceedings of the 21st International Conference, February 7th, 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4280-6, pp. 247-254 online.
  článok

  článok

 4. RIZEKOVÁ, Iveta. O význame cieľov vo výučbe cudzích jazykov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 160-169 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. The Future of Mexican Higher Education : Promoting Quality and Equity. Paris : OECD, 2019. 202 s. Reviews of National Policies for Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-future-of-mexican-higher-education_9789264309371-en> ISBN 978-92-64-30936-4.
  kniha

  kniha

 6. GONDA, Vladimír. Plnenie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného rastu v Európskej únii a v Slovenskej republike. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 94-98 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. ZUBRO, Tetyana. Actual Trends in Education in the European Union. In Modern Management: Logistics and Education : Monograph. - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-0-6, s. 91-106 [1 AH] online.
  článok

  článok

 8. TARIŠKOVÁ, Natália. Metódy výučby personálneho manažmentu z pohľadu tvorivo-humanistickej koncepcie. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 50-69. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 9. GONDA, Vladimír. Izbrannyje problemy i zadači innovacionnogo razvitija v Slovackoj Respublike. In RUDN Journal of Economics. - Moscow : Peoples Friendship University of Russia. ISSN 2408-8986, 2018, vol. 26, no. 4, pp. 662-673 online. VEGA 1/0393/16 (50%), VEGA 1/0246/16 (50%).
  článok

  článok

 10. MUKHAMBETOVA, M. et al. Possibilities of Using Microsoft Azure in the Content of Higher Education. In SCHOLA 2018:14th International Conference on Engineering Pedagogy. SCHOLA 2018: 14th International Conference on Engineering Pedagogy, December 5 - 6, 2018, Baden, Austria. - Baden : R&E-Source, 2018. ISSN 2313-1640, pp. 104-110 online.
  článok

  článok