Výsledky vyhľadávania

 1. Európskym centrálnym bankám vládnu muži, podobne je na tom aj slovenský komerčný sektor. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 45.
  článok

  článok

 2. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Fachliche Eignung im Slowakischen Finanzvermittlungs und Finanzberatungsrecht. In WiRO ‒ Wirtschaft und Recht in Osteuropa. - München : Verlag C.H. Beck. ISSN 0941-6293, 2019, jg. 28, nr. 6, s. 166-169. APVV-16-0553.
  článok

  článok

 3. Separát štatistickej ročenky školstva SR 2019 : stredné odborné školy. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. JEON, Shinyoung. Unlocking the Potential of Migrants : Cross-country Analysis. Paris : OECD, 2019. 140 s. OECD Reviews of Vocational Education and Training. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/unlocking-the-potential-of-migrants_045be9b0-en> ISBN 978-92-64-89415-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. NOVÁKOVÁ, Vladimíra. Lack of Technically Educated Graduates - A Threat to the Czech Economy. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 54-58.
  článok

  článok

 6. Potreby ekonomicko-manažérskeho vzdelávania absolventov zdravotníckych odborov pôsobiacich v manažérskych pozíciách a vykonávajúcich súkromné podnikanie pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Redakčné a zostavovateľské práce: Marta Matulčíková ; recenzenti: Emília Papulová, Pavol Kita, Zdenka Macková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 81 s. [4,2 AH]. ISBN 978-80-225-4513-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. BERKOVÁ, Kateřina - NOVÁK, Jaromír - PASIAR, Ladislav. Modernizace ekonomického vzdělávání v kontextu taxonomií výukových cílů. Recenzenti: Ondřej Asztalos, Pavel Krpálek. 1. vydání. Prostějov : Computer Media, 2018. 245 s. [12,11 AH]. IGS VŠE F1/31/2015, 022EU-4/2016, VŠE IP100040. ISBN 978-80-7402-316-3.
 8. International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE). The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017 : The Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali, Indonesia, 27–29 July 2017 [elektronický zdroj]. Depok : Indonesia University, 2018. online 1693 s. Dostupné na : <https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/issue/view/105> ISSN 2518-668X.
 9. Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecké konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 3. ročníku mezinárodní vědecké konference. 3. vydání. Praha : Extrasystem, 2018. 214 s. Didaktika, pedagogika, 34. GA/2018/7, IGS VŠE 7/2018, 022EU-4/2016. ISBN 978–80–87570–40–1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PITUKHINA, Maria - SHABAYEVA, S. - PŘÍVARA, Andrej. Cross-Country Analysis on Neighboring Migration Policy by the Example of Finland and Russia. - Registrovaný: Web of Science. In ICEDU 2017. International Conference on Education. ICEDU 2017 : Proceedings of 3rd International Conference on Education 2017 : 20th - 22nd April 2017, Kuala Lumpur, Malaysia. - Pitakotte : The International Institute of Knowledge Management (TIIKM), 2017. ISSN 2424-6700, pp. 17-28.
  článok

  článok