Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Podniková kultúra ako produkt. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2007. ISSN 1335-1729, 4/2007, roč. 12, zoš. 47, s. 2-6.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Podniková kultúra: D-S verzus I-C. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 18-23.
  článok

  článok

 3. Insourcing-náhrada za outsourcing? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2007. ISSN 1335-1729, 3/2007, roč. 12, zoš. 46, s. 15-16.
  článok

  článok

 4. REHÁKOVÁ, Helena. Procesy priamo ovplyvňujú výkonnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 26-30.
  článok

  článok

 5. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  článok

  článok

 6. JESENSKÝ, Daniel. Není nad živý kontakt se zákazníkem. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 11.
  článok

  článok

 7. KNIHOVÁ, Ladislava. Vzdělávání zákazníků spatřilo světlo světa před 125 lety aneb počátky edukační marketingové strategie. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2021. ISSN 1211-5622, 2021, roč. 31, č. 1, s. 26-28.
  článok

  článok

 8. TOMAN, Pavel - HUBIČKA, Filip. V Jižní Africe musíme počkat na rozvoj trhu. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 5, s. 24-26.
  článok

  článok

 9. REMIŠOVÁ, Anna et al. Unethical Practices in the Slovak Business Environment. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 1, s. 59-87.
  článok

  článok

 10. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter - KONEČNÝ, Michal. Analysis of Selected Characteristics of E-Consumer Behavior of Czechs During the First Wave of the COVID-19 Pandemic. In 40th International Conference on Organizational Science Development. Values, Competencies and Changes in Organizations. 40th International Conference on Organizational Science Development : Values, Competencies and Changes in Organizations Conference Proceedings. - Maribor : University of Maribor Press, 2021. ISBN 978-961-286-442-2, pp. 801-813 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok