Výsledky vyhľadávania

 1. MINTÁL, Ján. Kratšia pracovná doba - dopady na zamestnanca. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 35-38.
  článok

  článok

 2. SÝKORA, Jozef. Inventarizácia majetku a záväzkov - zahájenie a povinnosti pri jej výkone. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Poradca ; Žilina, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 61-63.
  článok

  článok

 3. BONEK, Martin. Účtovanie miezd. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 39-41.
  článok

  článok

 4. KAŠIAR, Ján. Občianske združenia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 64-65.
  článok

  článok

 5. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Daňové zvýhodnenia za rok 2021. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 2, s. 3-6.
  článok

  článok

 6. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2021. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 70-90.
  článok

  článok

 7. CÍGEROVÁ, Nadežda. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 31-69.
  článok

  článok

 8. JURIŠOVÁ, Anna. Koncoročné povinnosti platiteľa dane. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 6-26.
  článok

  článok

 9. MINTÁL, Ján. Daň z motorových vozidiel v roku 2022. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 1, s. 9-13.
  článok

  článok

 10. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Práca nadčas. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 2, s. 16-18.
  článok

  článok