Výsledky vyhľadávania

 1. Pasce, ktoré hrozia rodinným podnikom. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2012. ISSN 1335-1729, 3/2012, roč. 17, zoš. 66, s. 16-17.
  článok

  článok

 2. CIVELEK, Mehmet et al. International Variations in Firm-Level Strategic Entrepreneurial Orientation of SMEs. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. [1-12].
  článok

  článok

 3. GEJDOŠOVÁ, Slavomíra. Založenie chránenej dielne a chráneného pracoviska. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-1508, 2019, č. 8, s. 49-62.
  článok

  článok

 4. BUDINSKÝ, Michal - TÁBORECKÁ-PETROVIČOVÁ, Janka. Influence of Product Placement on Consumer Purchase Intention and Purchase Decision. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 1, s. 49-60.
  článok

  článok

 5. SLÁVIK, Štefan - HAGAROVÁ, Ráchel. Vzťah rozvoja podnikateľského nápadu a investičného cyklu v podmienkach startupu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 579-586 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 6. HANÁK, Róbert. Vplyv podnikateľských skúseností na kvalitu spracovania podnikateľského zámeru : habilitačná práca. Oponent: Peter Markovič. Bratislava, 2017. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KURATKO, Donald F. Entrepreneurship : Theory, Process, Practice. 10th Edition. Boston : CENGAGE Learning, 2017. 465 s. ISBN 978-1-305-57624-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BOBÁŇ, Václav. Z garáže medzi elitu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 20-24.
  článok

  článok

 9. Biznismen z Arménska, ktorý učí Slovákov hrdosti. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 16-18/.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 4, s. 2-4.
  článok

  článok