Výsledky vyhľadávania

 1. CÍGEROVÁ, Nadežda. Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 1, s. 31-69.
  článok

  článok

 2. MIKLÁŠ, Martin. Smernica o norme prirodzených úbytkov zásob. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 53-62.
  článok

  článok

 3. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 3. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 253 s. ISBN 978-80-571-0461-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 4. CÍGEROVÁ, Nadežda. Firemné zásoby v podvojnom účtovníctve pri obchodovaní v praxi. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 6, s. 2-31.
  článok

  článok

 5. MIKLÁŠ, Martin. Smernice k účtovaniu zásob spôsobom B - materiál, tovar, zásoby vlastnej výroby. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 6, s. 32-43.
  článok

  článok

 6. MARKOVÁ, Jana. Účtovanie o zásobách v jednoduchom účtovníctve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 6, s. 44-56.
  článok

  článok

 7. ADAMÍKOVÁ, Monika. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväkov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 11, s. 37-52.
  článok

  článok

 8. FORMÁNEK, Tomáš. Mŕtve zásoby z pohľadu filozofie i podnikania. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 9. TATYREK, Václav - MEŠŤANOVÁ, Dana. Transport Infrastructure and Logistics. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2021. ISSN 2570-7434, 2021, vol. 11, no. 2, pp. 60-65.
  článok

  článok

 10. LUKÁČ, Jozef - VIGLAŠOVÁ, Simona. Disproporcie pri oceňovaní, účtovaní a inventarizácii zásob. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 15. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4915-8, pp. 44-64 online. I-21-113-00.
  článok

  článok