Výsledky vyhľadávania

 1. DELTUVAITĖ, Vilma - KAPOUNEK, Svatopluk - KORÁB, Petr. Impact of Behavioural Attention on the Households’ Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 2, s. 155-177.
  článok

  článok

 2. VOKOUNOVÁ, Dana. Seniori – ich zdravie, pocity a názory. In New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration. International scientific conference. New trends 2017 : new trends in economics, management, marketing and public administration : proceedings of the 12th annual international scientific conference : 9. - 10. november 2017, Znojmo, Czech Republic. - Znojmo : Private College of Economic Studies Znojmo, 2017. ISBN 978-80-87314-90-6. ISSN 2336-7431, s. 394-401 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok

 3. ENDRIZALOVÁ, Eva - SZABO, Stanislav - PŠOVSKÝ, Rostislav. Leveraging the potential of big data analysis in aviation. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2016. ISSN 2344-2409, 2016, nr. 11, pp. 1–8 online.
  článok

  článok

 4. OKRUHLICA, František - BOLEK, Vladimír. Konkurenčné spravodajstvo ako nástroj budovania konkurenčnej výhody slovenských podnikov. In Ekonomické a geopolitické procesy vo svete a základné determinanty podnikaia v EÚ. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické a geopolitické procesy vo svete a základné determinanty podnikaia v EÚ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava, 26. novembra 2015. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania, 2015. ISBN 978-80-89453-10-8, s. 163-170 CD-ROM. VEGA 1/0933/14.
  článok

  článok

 5. KAPITULČINOVÁ, Dana. Analýza využívání termínu Open Educational Ressource na českých vysokých školách v mezinárodním kontextu. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 2, s. 29-47.
  článok

  článok

 6. ČAVOJOVÁ, Vladimíra - HANÁK, Róbert. How much information do you need? Interaction of intuitive processing with expertise. In Studia psychologica : International Journal for Research and Theory in Psychological Sciences. - Bratislava : Institute of Experimental Psychology. ISSN 2585-8815, 2014, vol. 56, no. 2, pp. 83-97. VEGA 2/0064/13.
  článok

  článok

 7. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Elektronické knihy - budúcnosť literatúry? In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2013 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 19. 9. 2013 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3737-7, s. 111-114 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. Efektivní rozhodování : analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno : Edika, 2013. vii, 392 s. ISBN 978-80-266-0179-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Výskum trhu. Recenzovali Vladimír Gazda, Tomáš Löster. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2013. CD-ROM [251 s., 14,60 AH]. ISBN 978-80-85659-77-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Výskum trhu - pracovný zošit 1. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 205 s. [11,20 AH]. ISBN 978-80-225-3740-7. [Počet ex. : 32, z toho voľných 26, prezenčne 4]