Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 95 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ČERNĚNKO, Tomáš - GLITTOVÁ, Klaudia. Provision of Public Services by Slovak Local Governments - Case Study Social Protection - Old Age: a Supply Demand Mismatch? In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 24. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Brno, 2021. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-210-9896-1, s. 406-415 online. VEGA 1/0683/21.
  článok

  článok

 3. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2021. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 91 s. Súborné publikácie. Dostupné na : <www.statistics.sk> [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. LACKO, Miloš. Cezhraničná koordinácia v oblasti rodinných dávok. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2021. ISSN 1339-5467, 2021, roč. 9, č. 2, s. 86-113.
  článok

  článok

 5. PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Božena Igliarová. 4. aktualizované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 178 s. [7,915 AH]. ISBN 978-80-225-4834-2.
 6. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. 96 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Materská a rodičovská dovolenka. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 12, s. 46-49.
  článok

  článok

 8. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 6x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : https://www.vupsv.cz/casopis/
  časopis

  časopis

 9. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2019. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]