Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Marianna. Sociálno-historické dôvody ustálenia inštitútu zodpovednosti „hostinských“ a jeho súčasný právnopolitický a ekonomický kontext existencie. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2018. ISSN 1339-5467, 2018, roč. 6, č. 2, s. 58-71.
  článok

  článok

 2. MUCHA, Martin. Využitie marketingovej stratégie ako efektívneho nástroja v podniku SKI Dubovica. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 2, s. 99-104 online.
  článok

  článok

 3. PELLEŠOVÁ, Pavlína - KAJZAR, Patrik. Tourism and selected tourist facilities in the Czech Republic and Republic of Belarus. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 1, s. 99-111.
  článok

  článok

 4. Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník mezinárodní vědecké konference : 8. ročník : [19.10.2016, Praha, Česko] [elektronický zdroj]. 1. vyd. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2016. online [306 s.]. ISBN 978-80-87411-75-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. BOHÁČEK, Jiří. Spokojenost Čechů jako účastníků domácího cestovního ruchu. In Ekonomické listy : odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2015. ISSN 1804-4166, 2015, roč. 6, č. 2, s. 3-24 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208241/Ekonomicke_listy_2_2015.pdf>
  článok

  článok

 6. FODRANOVÁ, Iveta. Utilization of behavioral models for determination of socio-cultural factors for the investigation of social capacity of outdoor recreation. In Czech hospitality and tourism papers. - Prague : The Institute of hospitality management in Prague, 2015. ISSN 1801-1535, 2015, vol. 11, no. 25, pp. 40-53.
  článok

  článok

 7. BEDNÁROVÁ, Lucia - JERGOVÁ, Natália. Environmentálne vplyvy ako faktor regionálneho rozvoja. In Nástroje environmentálnej politiky 2015. medzinárodná vedecká konferencia. Nástroje environmentálnej politiky 2015 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie: Bratislava, 18. jún 2015. - Žilina : STRIX, 2015. ISBN 978-80-89753-05-5, s. 40-43.
  článok

  článok

 8. ELIAŠOVÁ, Darina. Potenciál zaniknutých kúpeľov pre rozvoj cestovného ruchu v Slovenskej republike. In Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. mezinárodní vědecká konference. Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století : sborník příspěvků z osmé mezinárodní vědecké konference, 9. dubna 2015, Brno. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-61-9, s. 45-52.
  článok

  článok

 9. KUBIČKOVÁ, Viera - RYBANSKÁ, Stanislava. Dizajn v cestovnom ruchu - teoretické východiská. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 120-127 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PINTÉR, Igor - LITOMERICKÝ, Juraj. Možné dôsledky globálneho otepľovania na vývoj trhu cestovného ruchu. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 169-175 CD-ROM.
  článok

  článok