Výsledky vyhľadávania

 1. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Toto sa nás týka! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok


 2. STRIČÍK, Michal. Stav nakladania s komunálnym odpadom v meste Michalovce za rok 2015. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 7, s. 5-7.
  článok

  článok


 3. Odpady v Slovenskej republike 2015 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. online [102 s.]. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-496-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. ŠTOFOVÁ, Lenka. Materiálové a energetické zhodnotenie plastových obalov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 11, s. 5-9.
  článok

  článok


 5. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Banskobystrickom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 5, s. 28-33.
  článok

  článok


 6. BOSÁK, Martin. Poplatky za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Žilinskom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 3, s. 22-26.
  článok

  článok


 7. BOSÁK, Martin et al. Poplatok za komunálny odpad na Slovensku. Recenzenti: Ondrej Hronec, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : OZ Gamajun, 2016. 181 s. [9,05 AH]. ISBN 978-80-8165-180-9.

 8. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Zákon o odpadoch a obce. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 3, s. 69-75.
  článok

  článok


 9. JAŠKA, Juraj. Manažment spracovania bioodpadu v krízových podmienkach : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2016. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Úspešné projekty miest a obcí - podpora separovaného zberu odpadov v regióne Spišská Belá. In Dotácie. Verejné obstarávanie : online knižnica [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9721, 13.5.2015, [s. 1], [1,80 NS], online. Dostupné na : <http://www.davoportal.sk/33/uspesne-projekty-miest-a-obci-podpora-separovaneho-zberu-odpadov-v-regione-spisska-bela-uniqueiduchxzASYZNaulVg2F2jMGHEC2M4tVHt19mbKTrAPMMA/?query=%FAspe%B9n%E9%20projekty%20miest%20a%20obc%ED%20podpora%20separovan%E9ho%20zberu&serp=1>
  článok

  článok