Výsledky vyhľadávania

 1. STRIČÍK, Michal - ČONKOVÁ, Monika - BAČOVÁ, Monika. Analýza množstvového zberu komunálneho odpadu vo vybraných obciach SR. In Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii so samostatnou sekciou Podniková výkonnost a zpětné toky - projekt GA16-16260S : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu, 12. apríl (duben) 2018, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4501-3, s. 126-136 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok


 2. Odpady v Slovenskej republike za rok 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 85 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-581-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Toto sa nás týka! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok


 4. STRIČÍK, Michal - ROVNÝ, Patrik - HELEMIKOVÁ, Michaela. Triedenie komunálneho odpadu v meste Michalovce. In Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúsenosti z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania. medzinárodná vedecká konferencia. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúsenosti z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania : zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie Tokaj 2017 s medzinárodnou účasťou, 28. januára 2017, Trebišov. - Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017. ISBN 978-80-971784-4-4, s. 60-63 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. BAČOVÁ, Monika. Postavenie obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 6-11 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal. Materiálové zhodnocovanie odpadu z papiera na Slovensku. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 88-92 CD-ROM. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 7. JAŠKA, Juraj. Manažment spracovania bioodpadu v krízových podmienkach : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2016. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. Odpady v Slovenskej republike 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 102 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-496-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Zákon o odpadoch a obce. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 3, s. 69-75.
  článok

  článok


 10. BOSÁK, Martin. Poplatok za komunálne odpady na strednom Slovensku – v Banskobystrickom kraji. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2016. ISSN 1335-7808, 2016, roč. 16, č. 5, s. 28-33.
  článok

  článok