Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Zbrane novej generácie. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, apríl 2018, roč. 18, č. 4, s. 46-48.
  článok

  článok


 2. LOYDLOVÁ, Miroslava. Možnosti etickej regulácie v reklame a ich uplatnenie v praxi. In Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku II : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0802/16. - Banská Bystrica : Belianum, 2018. ISBN 978-80-557-1452-3, s. 149-161.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Putin o prelome v bezpečnosti sveta. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, 2018, roč. 31, č. 9-10, s. 3.
  článok

  článok


 4. PRESSBURG, Adrian Peter. Provokácie a Kimovo eso v rukáve. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 50-53.
  článok

  článok


 5. PRESSBURG, Adrian Peter. Trump ako diplomat Európanov sklamal. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 1. júna 2017, roč. 27, č. 22, s. 50-51.
  článok

  článok


 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Pod kórejským sudom pušného prachu sa rozhorelo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 4. mája 2017, roč. 27, č. 18, s. 44-45.
  článok

  článok


 7. PRESSBURG, Adrian Peter. Studená vojna sa vracia. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 27. októbra 2016, roč. 26, č. 43, s. 36-39.
  článok

  článok


 8. Považuji za chybu, že Česká republika opustila zbrojní trhy. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 3, s. 16-19.
  článok

  článok


 9. ŠTEVKOV, Peter. Dôsledky konfliktu medzi USA a Ruskom z hľadiska proliferácie jadrových zbraní. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 2, s. 186-203.
  článok

  článok


 10. KOVÁČ, Ján. Slovenské zbrane v nesprávnych rukách. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 9. apríla 2015, roč. 25, č. 14, s. 12-15.
  článok

  článok