Výsledky vyhľadávania

 1. CHRVALOVÁ, Lujza. Analýza zapojenia štátov Južnej Ameriky do medzinárodnej legislatívy v oblasti kontroly a obchodu s konvenčnými zbraňami. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 262-270 online.
  článok

  článok

 2. CHRVALOVÁ, Lujza. Analýza zbrojárskeho priemyslu a obchodu s konvenčnými zbraňami vo vybraných krajinách Afriky. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 3, s. 241-262 online.
  článok

  článok

 3. CHRVALOVÁ, Lujza. Analýza a porovnanie najvýznamnejších spoločností v zbrojárskom priemysle. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 394-402 online.
  článok

  článok

 4. HRUBEC, Marek. Omezená jaderná válka a její destruktivita. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2019. ISSN 1337-8163, 2019, roč. 12, č. 2, s. 39-56.
  článok

  článok

 5. HUSENICOVÁ, Lucia. Zahraničná politika KĽDR: ideové východiská a nástroje. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2019. ISSN 1339-2751, 2019, roč. 17, č. 4, s. 321-340.
  článok

  článok

 6. IVANČÍK, Radoslav - NEČAS, Pavel. Terorizmus: globálna bezpečnostná hrozba. Recenzenti: Miroslav Kelemen, Vojtech Jurčák ... [et al.]. 1. vydanie. Ostrava : KEY Publishing, 2019. 163 s. Monografie. VEGA 1/0433/18. ISBN 978-80-7418-319-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. CHRVALOVÁ, Lujza. Použitie zbrojného embarga ako jedného z nástrojov nešírenia konvenčných zbraní, jeho limity a prípad Jemenu. In Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? : zborník vedeckých prác = Volume of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4654-6, s. 32-41 online.
  článok

  článok

 8. ŠMIHULA, Daniel. Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť : zbierka komentárov, esejí a štúdií z rokov 2013-2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 178 s. ISBN 978-80-8168-810-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. EGORČENKOV, Dmitrij. Neobjavlennaja vojna : Rossija v ognennom koľce. Sankt-Peterburg : Piter, 2018. 319 s. Novaja politika. ISBN 978-5-4461-0630-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PRESSBURG, Adrian Peter. Pod kórejským sudom pušného prachu sa rozhorelo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 4. mája 2017, roč. 27, č. 18, s. 44-45.
  článok

  článok