Výsledky vyhľadávania

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MEZEIOVÁ, Viera - HORNIAČEK, Peter. Zmena zákona o dani z príjmov novelou č. 416/2020 Z. z. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 3, s. 2-11.
  článok

  článok

 3. BRNOVÁ, Miroslava. Podiely na zisku z daňového pohľadu. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 8, s. 96-106.
  článok

  článok

 4. JARINKOVIČOVÁ, Valéria. Legálne možnosti optimalizácie dane z príjmov fyzickej osoby. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 9-10, s. 2-41.
  článok

  článok

 5. KUBICOVÁ, Jana - KLEŠTINCOVÁ, Soňa. Theories in the Field of International Taxation with Regard to Capital Migration and Their Survival Potential in the Era of Digitalization. In Economics of Decoupling. International Conference. Conference Proceedings of the 2nd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED) : Zagreb, 30 November - 1 December 2020 = održane 30. studenog - 1. prosinca 2020. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2021. ISSN 2706-3801, pp. 435-458 online. VEGA 1/0779/19.
  článok

  článok

 6. MATLOVIČOVÁ, Iveta. Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 3, s. 32-37.
  článok

  článok

 7. KRIŠKOVÁ, Petra. Finančný príspevok na stravovanie - zdaňovanie a výplata. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 5, s. 18-21. VEGA 1/0517/20 (2020-2022).
  článok

  článok

 8. SIMONIDESOVÁ, Jana - MANOVÁ, Eva. Prístupy k zdaňovaniu finančných transakcií. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 76-84 online.
  článok

  článok

 9. KOVALEV, Andrej. Daňová problematika v oblastí obstarania a používania autorského práva k audiovizuálnej produkcii. In Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union : Proceedings of Scientific Papers = zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-086-5, s. 44-53 CD-ROM. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 10. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Osobitná úprava DPH-OSS od 1. júla 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-0897, 2021, roč. 26, č. 11, s. 9-22.
  článok

  článok