Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1782  
Vaša otázka: Heslá = "zdaňovanie"
 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady zdaňovania právnických osôb na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie v Slovenskej republike : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: Financie, bankovníctvo a investovanie. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4848-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. MINTÁL, Ján. Starobné a životné poistenie v ZDP. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 2, s. 37-41.
  článok

  článok

 3. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zákon o dani z príjmov : ZÁKON č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1335-1583, 2022, roč. 27, č. 9-10, s. 3-496.
  článok

  článok

 4. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Poskytovanie stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 2, s. 22-27.
  článok

  článok

 5. FÜLÖPOVÁ, Jana. Zdaňovanie vozidiel za rok 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 65-94.
  článok

  článok

 6. FÜLÖPOVÁ, Jana. Príklad k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-0897, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 95-105.
  článok

  článok

 7. VALTEROVÁ, Ivana. Vysporiadanie príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 4-5, s. 6-9.
  článok

  článok

 8. STANLEY, Renáta. Podiely na zisku - účtovanie a prehľad odvodového zaťaženia od roku 2004 - 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 3, s. 2-9 online.
  článok

  článok

 9. BÖSZÖRMENYI, Jana. Zálohované jednorazové vratné obaly z aspektu DPH a účtovania. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 31-36.
  článok

  článok

 10. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Služby z pohľadu DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 4, s. 63-68.
  článok

  článok