Výsledky vyhľadávania

 1. CÁR, Mikuláš. Prezentácia oficiálnych ukazovateľov o koronavíruse. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 1, s. 48-51.
  článok

  článok

 2. SILA, Dalibor et al. Efficacy of Mechanical Thrombectomy Using Penumbra ACETM Aspiration Catheter Compared to Stent Retriever SolitaireTM FR in Patients with Acute Ischemic Stroke. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Brain Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-3425, 2021, vol. 11, no. 4, pp. 1-10 online.
  článok

  článok

 3. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita, zdravotníctvo, environment : využitie kvantitatívnych metód v praxi : vysokoškolské skriptá. Oponenti: Henrieta Pavolová, Jana Coroničová Hurajová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. CD-ROM [92 s.] [4,6 AH]. ISBN 978-80-570-2792-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana. Communication Skills and Transformational Leadership Style of First-Line Nurse Managers in Relation to Job Satisfaction of Nurses and Moderators of This Relationship. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-19 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 5. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus, Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 6. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Cognitive Diversity As the Quality of Leadership in Crisis: Team Performance in Health Service During the COVID-19 Pandemic. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 7. KUKLIŠ, Peter. Vyhlášky úradov verejného zdravotníctva ako právny predpis. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 141-154.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - RAŠOVEC, Ondrej. Osobnosť manažéra v zdravotníctve v kontexte pandémie Covid-19. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 30-39 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - VALENČÍK, Tomáš. Riadenie kvality v zdravotníctve. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 16-29 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - PAPAY, Zdenko - VALENČÍK, Tomáš. Manažment a verejné zdravotníctvo v makroekonomickom kontexte. In Aktuálne problémy manažmentu vo verejnom zdravotníctve : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-087-2, s. 40-49 CD-ROM. [ITMS 24240120033].
  článok

  článok