Výsledky vyhľadávania

 1. PRUŽINOVÁ, Kristýna. Na nic nečekáme a pomáháme. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2020. ISSN 0026-8720, 2020, roč. 55, č. 4, s. 26-29.
  článok

  článok

 2. MALÁKOVÁ, Kateřina - ŠÍDLO, Luděk - BĚLOBRÁDEK, Jan. Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného lékařství v Česku. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1805-2991, 2020, roč. 62, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 3. WELGE, Eva - MORAVCOVÁ, Markéta. Regulace porodních asistentek ve Velké Británii a v České republice. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 1, s. 13-27.
  článok

  článok

 4. ŠTEFKOVÁ, Gabriela - ROSARIOVÁ, Erika. Sestry v procese celoživotného vzdelávania. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 1, s. 92-99.
  článok

  článok

 5. CZESANÝ, Slavoj. Mezinárodní komparace ekonomiky ČR v předkrizové a současné krizové fázy hospodářskeho cyklu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 46-49.
  článok

  článok

 6. Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. Redakčné a zostaviteľské práce: Katarína Trajlínková, Miroslava Seňavová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 139 s. ISBN 978-80-7556-064-3.
 7. FEHÉROVÁ, Martina. Využívanie poznatkov behaviorálnych vied počas COVID-19 pandémie. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 8. MANDŽÁK, Peter. Unequal Spatial Distribution of Doctors in Slovakia. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 328-337 online.
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - MUCSKA, Matej. Psychological Aspects of Public Health Management. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 5-16.
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - PSOTA, Ivan. Zdravotnícke zariadenia a znalostný manažment. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 42-52.
  článok

  článok