Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1630  
Vaša otázka: Heslá = "zdravotníctvo"
 1. VOZÁR, Vladimír et al. Challenges for Healthcare Managers in 2023. - Registrovaný: Web of Science. In Clinical Social Work and Health Intervention. - Wien : International Society of Applied Preventive Medicine i-gap. ISSN 2222-386X, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 57-63. VEGA 1/0010/23.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Naďa et al. Application of Lean Management Principles in Hospitals in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Clinical Social Work and Health Intervention. - Wien : International Society of Applied Preventive Medicine i-gap. ISSN 2222-386X, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 21-28. VEGA 1/0010/23.
  článok

  článok

 3. BELOVIČOVÁ, Mária et al. Health Literacy of the Inhabitants of Easter Slovakia regarding Disease of Civilization – Survey Results. - Registrovaný: Web of Science. In Clinical Social Work and Health Intervention. - Wien : International Society of Applied Preventive Medicine i-gap. ISSN 2222-386X, 2024, vol. 15, no. 1, pp. 6-14.
  článok

  článok

 4. ARSENEV, Aleksandr - HEIMBERGER, Philipp - SCHÜTZ, Bernhard. Das konjunkturelle Verhalten der Staatsausgaben für Gesundheit und Soziales in Österreich und Deutschland: Wie robust ist die OECD-Methodik? Forschungsbericht 25. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 30 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KAHYA, Ibrahim. Financial Dynamics and Regulatory Challenges in the European Pharmaceutical Industry. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVII.. Medzinárodná konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku XVII. : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5125-0, s. 137-146.
  článok

  článok

 6. HERYAN, Tomas - GAJDOVÁ, Karin. DuPont Analysis among European Dentistry Companies to Measure the Impact of the COVID-19 Pandemic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2024. ISSN 1212-3609, 2024, roč. 27, č. 1, s. 161-174.
  článok

  článok

 7. Logos Polytechnikos [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <http://www.vspj.cz/tvurci-cinnost-a-projekty/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Factors Supporting the Job Satisfaction of the Middle Healthcare Management - The Role of Work Conditions, Managerial Competencies and Social Support. - Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 6-7, s. 428-457. VEGA 1/0010/23 (50%), KEGA 001EU-4/2021 (50%).
  článok

  článok

 9. BELOVIČOVÁ, Mária et al. Liver Diseases in the General Population – The Importance of Active Screening. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Family Medicine & Primary Care Review : [Scientific Journal]. - Poznań : Termedia Publishing House. ISSN 1734-3402, 2023, vol. 25, no. 3, pp. 270–275.
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - MIŠÚN, Juraj. Innovative Approaches in the Management of Healthcare Organisations. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Journal of Health Management. - London : SAGE Publications. ISSN 0972-0634, 2023, vol. early access, pp. 1-13. VEGA 1/0328/21, VEGA 1/0010/23.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.