Výsledky vyhľadávania

 1. FAITH, Ladislav. Current development of personal vehicles – perception of selected aspects. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 160-173.
  článok

  článok


 2. Veľké geotermálne/OZE riešenie pre budúcnosť. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2017. ISSN 1337-9798, 2017, roč. 9, č. Február-marec, s. 12-14.
  článok

  článok


 3. Energeticky soběstačný dům jako životní filozofie. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 58-59.
  článok

  článok


 4. Spalovaní čistírenských kalů - pro i proti. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 2, s. 60-61.
  článok

  článok


 5. GLOWACKA, Natalia - GADUŠ, Ján - SLOBODNÍK, Ján. Biomass of microalgae as a source of renewable energy. Aut. Ján Slobodník. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2017. ISSN 1336-5452, 2017, roč. 14, č. 1, pp. 24-29.
  článok

  článok


 6. STRIČÍK, Michal. Ekonomické aspekty využitia obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. VEGA 1/0582/17.
  článok

  článok


 7. KŠIŇANOVÁ, Marína. Prameň využitý do poslednej kvapky. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 2. novembra 2016, roč. 24, č. 22, s. 45-49.
  článok

  článok


 8. STRIČÍK, Michal - HUSŤÁK, Ján. V spektre uplatňovania druhov rastlín využiteľných i pre energetické účely. In Tokaj 2016. medzinárodná konferencia. "Tokaj 2016" : zborník vedeckých odborných referátov a diskusných príspevkov z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou: Trebišov, 15. január 2016. - Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2016. ISBN 978-80-971784-3-7, s. 62-65.
  článok

  článok


 9. TKÁČ, Michal - REMIÁŠ, Peter. Relationship between GDP and energy consumption: sur approach. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2016. ISSN 1337-6020, 2016, roč. 9, č. 2, s. 15-25.
  článok

  článok


 10. VÍTKOVÁ, Eva. Úspory energie jsou trendem dneška. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2016. ISSN 1802-4599, 2016, roč. 10, č. 4, s. 20-22.
  článok

  článok