Výsledky vyhľadávania

 1. ZBOŘIL, Josef. Hnací síly růstu antropogenních emisí, mýty a realita. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 56-59.
  článok

  článok

 2. SMOLKA, Martin. Fotovoltaika pro domácnosti (už) není žádný luxus. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2020. ISSN 1802-4599, 2020, roč. 14, č. 2, s. 60-61.
  článok

  článok

 3. VIDOVÁ, Jarmila. Cirkulárna ekonomika ako "nový" hospodársky model? In Odpadové fórum : odborný měsíčník pro průmyslovou a komunální ekologii. - Praha : České ekologické manažerské centrum, 2019. ISSN 1212-7779, říjen 2019, roč. 20, č. 10, s. 18-19.
  článok

  článok

 4. HOLECOVÁ, Natália. Príležitosti a riziká obnoviteľných zdrojov na príklade Nemecka. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 46-48.
  článok

  článok

 5. KULTAN, Jaroslav. Modelování energetických systémů s prvky OZE. In TZB Haustechnik : odborný recenzovaný časopis z oblasti TZB a techniky prostředí. - Praha : Jaga Media. ISSN 1803-4802, 2019, roč. 13, č. 4, s. 12-14.
  článok

  článok

 6. BOSÁK, Martin et al. Ekonomicko-dendrologická analýza zakorenených náletových drevín na odkalisku TPZ Vojany. In Fast-growing Trees and Plants Grown for Energy Purposes. International Scientific Conference. Fast-growing Trees and Plants Grown for Energy Purposes : Peer-reviewed Proceedings of the International Scientific Conference, Nitra, September 4-5th, 2019. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2019. ISBN 978-80-552-2058-1, pp. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ADÁMKOVÁ, Alena. Odcházejí biopaliva 1. generace na smetiště dějin? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 2, s. 56-57.
  článok

  článok

 8. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - STRIČÍK, Michal. Zmena klímy a energetická účinnosť - cieľ stratégie Európa 2020 pre Slovensko. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. Vedecký seminár k projektu VEGA č. 1/0582/2017. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého seminára k projektu VEGA č. 1/0582/2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4581-5, s. 69-77 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. TOTH, Judith - SZLOVÁK, Sandor - MAGDA, Róbert. Inovations Connected to Methanol in the Service of Blue economy. In Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2018. ISSN 1339-3367, 2018, vol. 7, no. 1, s. 7-10.
  článok

  článok

 10. ŠEFČOVIČ, Maroš. Modernizing our Economies through the Clean Energy Transition. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2018. ISSN 1337-5482, 2018, vol. 27, no. 3-4, s. 3-10.
  článok

  článok