Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 393  
Vaša otázka: Heslá = "zdroje prírodné"
 1. RIVERA ACOSTA, Patricia et al. Database of Circular Economy Articulated to Sustainable Development in Mexico. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1336-3727, 2023, roč. 21, č. 1, s. 5-12.
  článok

  článok

 2. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development : International Scientific Journal. - Spracovnaý v EKO-INDEX. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. ISSN 1339-3367. Dostupné na : http://vua.uniag.sk/journal/issues
  Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development

  elektronický časopis

 3. VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - KUBIČKOVÁ, Viera - HALENÁROVÁ, Mária. Kúpeľníctvo a wellness. Recenzenti: Mária Antalová, Ľubomíra Strážovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. [148 s.] [5,99 AH]. VEGA 1/0271/23. ISBN 978-80-225-5097-0.
 4. JANUBOVÁ, Barbora. Green Extractivism in Lithium Triangle. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2023. ISSN 1336-1562, 2023, roč. 21, č. 2, s. 109-134.
  článok

  článok

 5. VÁLEK, Juraj - RIMEŠ, Michal - KUŠNÍROVÁ, Jana. The Role of Taxation in Moving Towards Sustainable Green Growth. In Economics, Management & Business 2023 : Contemporary Issues, Insights and New Challenges. International Scientific Conference. Economics, Management & Business 2023 : Contemporary Issues, Insights and New Challenges. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2023. ISBN 978-80-555-3215-8, pp. 705-718. APVV-15-0322, APVV-20-0338, VEGA 1/0679/23. APVV-15-0322, APVV, Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem.
  článok

  článok

 6. PANTOVIĆ, Danijela - BOŠKOVIĆ, Nikola - PETROVIĆ, Tijana. Measuring Convergence in Tourism Competitiveness of Natural and Cultural Resources: A Case of the Balkans and Eastern Europe. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 9-10, s. 703-722.
  článok

  článok

 7. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic for 2021 : Green Report. Bratislava : Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic, 2022. 226 s. ISBN 978-80-89738-32-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2021 : zelená správa. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2022. 226 s. ISBN 978-80-89738-31-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 9. KOLEJKA, Jaromír. Krajiny a energie jižní Moravy. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 5, s. 4-7.
  článok

  článok

 10. RANETA, Leonid. K niektorým aspektom vývoja ekonomiky Angoly. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 289-296 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.