Výsledky vyhľadávania

 1. MÓŽIOVÁ, Darina. Emerging Types of Business Risks in Insurance Industry. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 346-354 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Accounting and the Mitigation of the Resource Curse: Exploring the Efficacy of the EU Law Concerning Reports on Payments to Governments in Country-Specific Contexts across the EU : A Report Authored by the Star Collective. 1st Edition. Essex : Association for Accountancy & Business Affairs, 2020. 57 s. Dostupné na : <http://visar.csustan.edu/aaba/Haslamstarcollective2020.pdf> ISBN 978-1-902384-13-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovnaý v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. Dostupné na : <http://vua.uniag.sk/journal> ISSN 1339-3367.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. GAJDOŠ, Jozef - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Využívanie vodných zdrojov v Európskej únii. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 1, s. 52-58 online.
  článok

  článok

 5. Business Models for the Circular Economy : Opportunities and Challenges for Policy. Paris : OECD, 2019. 110 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/business-models-for-the-circular-economy_g2g9dd62-en> ISBN 978-92-64-31141-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. CRAWFORD, James. Brownlie's Principles of Public International Law. 9th Edition. New York : Oxford University Press, 2019. 785 s. ISBN 978-0-19-873744-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 2, s. 74-79.
  článok

  článok

 8. ČERNOTA, Mikuláš. The CEEC - Slovak - Chinese Cooperation in 21st Century in the Field of Natural Resources and Environmental Management. In How Slovakia Perceives the Belt and Road Initiative and China–CEEC Cooperation. - Budapest : China-CEE Institute, 2019. ISBN 978-615-81063-1-3, s. 123-139.
  článok

  článok

 9. STREŽO, Marek - GÁLL, Jozef. Solowov model ekonomiky rastu. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 152-166 online. I-19-102-00, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19.
  článok

  článok

 10. PALUŠKOVÁ, Hana - FRASCH, Alexander - KOVÁČ, Stanislav. Regresná analýza vybraného markoekonomického ukazovateľa v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 84-90 online. I-19-103-00, VEGA 1/0420/19.
  článok

  článok