Výsledky vyhľadávania

 1. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Zhodnocovanie odpadu. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 21-25 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 2. KOZOK, Martin. Technológie pre efektívnejšie využívanie zdrojov. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 4, s. 26-28.
  článok

  článok

 3. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. The V4: a Decade after the EU Entry. In Entrepreneurial Business and Economics Review. - Krakow : Cracow University of Economics, 2014. ISSN 2353-883X, 2014, vol. 2, no. 2, pp. 31-45. VEGA 1/0906/12, VEGA 1/0795/12.
  článok

  článok

 4. SKALIČANOVÁ, Barbora. The Competition policy and its position in national economy. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 501-509 [CD-ROM]. VEGA 1/0477/13 (V-13-002-00).
  článok

  článok

 5. STRIČÍK, Michal. Efektívnosľ zhodnocovania komunálnych odpadov v okrese Michalovce : habilitačná prednáška. Bratislava, 2014. 31 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3656-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 6. KULTAN, Jaroslav - PETRISKA, Peter. Zoznámte sa: Energia. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2012. ISSN 1336-393X, 2012, roč. 12, č. 1-2, s. 33-36.
  článok

  článok

 7. PAVELKA, Ľuboš. Kríza dôvery a bankové sejfy plné zlata. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 6, s. 14.
  článok

  článok

 8. MARIANYI, Peter. 10 tipov na úsporu energie. In Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí. - Bratislava : SON MEDIA, 2011. ISSN 1337-2459, 2011, roč. 5, č. November, s. 14-15.
  článok

  článok

 9. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena - MATUŠOVIČ, Martin. Problematika určovania nákladov v tepelnej energetike vo väzbe na obnoviteľné zdroje energie - biomasu. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7, s. 144-151. VEGA 1/0549/10, VEGA 1/0187/11.
  článok

  článok

 10. ÁRENDÁŠ, Peter. Úloha zlata v súčasnej ekonomike. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0, s. [10-17]. VEGA 306.
  článok

  článok