Výsledky vyhľadávania

 1. BAKOVÁ, Klára - KAPOUNEK, Svatopluk. Asymmetric Effects of Firm Investment Determinants: Evidence from Post-Transformation Economies. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 4, s. 373-384.
  článok

  článok

 2. NAHERNIUK, Diana - KOVALENKO, Liubov - NEPOCHATENKO, Valentyna. Profitability as one of the most Important Indicators of Business Efficiency of Tourism Enterprises. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2019. ISSN 1338-0494, 2019, vol. 11, no. 1, s. 20-27.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÁ, Adriana. Analysis of the Relationship between Banking Profitability and Capitalisation Using Linear and Non-linear models. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 1, s. 74-84.
  článok

  článok

 4. GRANČIČOVÁ, Katarína - HRUŠOVSKÁ, Dana. Návratnosť investícií ako indikátor efektivity marketingových aktivít. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 383-393 online. VEGA 1/0876/17 (50%), VEGA 1/0569/18 (50%).
  článok

  článok

 5. Fiscal Decentralisation and Inclusive Growth. Edited by: Junghun Kim, Dougherty Sean. Paris : OECD ; Seoul : Korea Institute of Public Finance, 2018. 258 s. OECD Fiscal Federalism Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/fiscal-decentralisation-and-inclusive-growth_9789264302488-en> ISBN 978-92-64-30247-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. Paris : OECD, 2018. 91 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries_9789264300040-en> ISBN 978-92-64-30003-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. KWABENA, Kyei A. - SIMISO, Moyo - ANTWI, Albert. Determination of Banks Profitability: Modeling Some Factors. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2018. ISSN 1993-6788, 2018, no. 2, pp. 108-123.
  článok

  článok

 8. HRVOĽOVÁ, Božena. Metódy ohodnocovania akcií na vyspelých trhoch, ktorým dávajú prednosť praktici i teória. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4469-6, s. 25-33. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 9. NAGY, Ladislav. Prognózovanie finančnej výkonnosti a finančnej štruktúry pomocou internej miery rastu. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4467-2, s. 15-18. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 10. JANČOVIČOVÁ, Monika - KOVÁČIKOVÁ, Kristína. Economic value added as a modern method of measuring business performance. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 186-192 online.
  článok

  článok