Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 2339  
Vaša otázka: Heslá = "zisk"
 1. VATEHA, Marko Dávid. Balancing Risk and Reward: Unveiling the Credit Conundrum in P2P Lending – A Tale of Default and Profit Scoring. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 282-291. VEGA 1/0221/21.
  článok

  článok

 2. MLČÚCHOVÁ, Markéta. Novel Configuration of Formulary Apportionment Using the Correlated Random Effect Approach. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2024. ISSN 2336-8225, 2024, roč. 72, č. 1, s. 73-101.
  článok

  článok

 3. MKIYES, Hussein. Optimizing Islamic Bank Performance for Unlocking Path of Profitability. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2024, vol. 44, no. 1, pp. 485-500.
  článok

  článok

 4. REMEŇOVÁ, Katarína et al. Pricing Strategy as a Leading Predictor of the Profitability in Creative Industry Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2024. ISSN 2334-6191, 2024, vol. 29, no. 1, pp. 29-40. VEGA 1/0582/22.
  článok

  článok

 5. DYRDA, Sebastian - HONG, Guangbin - STEINBERG, Joseph B. Optimal Taxation of Multinational Enterprises: A Ramsey Approach. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V., 2024. ISSN 0304-3932, 2024, vol. 141, no. January, pp. 74-97.
  článok

  článok

 6. SLIVKOVÁ, Dana. Vznik a existencia tzv. "klasickej stálej prevádzkarne" v kontexte opatrení projektu OECD BEPS. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 3, s. 57-60.
  článok

  článok

 7. NECHVÁTALOVÁ, Lenka. Multi-Horizon Equity Returns Predictability via Machine Learning. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2024. ISSN 2464-7683, 2024, vol. 74, no. 2, pp. 142-190.
  článok

  článok

 8. SLIVKOVÁ, Dana. Vznik a existencia tzv. "klasickej stálej prevádzkarne" v kontexte opatrení projektu OECD BEPS. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 4, s. 54-61.
  článok

  článok

 9. KUBÁTOVÁ, Klára. Stresové testování úrokového rizika. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 5, s. 19.
  článok

  článok

 10. JANKULÁR, Pavel. Risk-Return Portfolio Level Trade-Off for Czech Banks. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2024. ISSN 2336-730X, 2024, vol. 33, no. 2, s. 187-219.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.