Výsledky vyhľadávania

 1. REVENDA, Zbyněk. Krytí peněz v současnosti – mýty, varianty a realita. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 633-651.
  článok

  článok


 2. BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis. In Finance Research Letters [elektronický zdroj]. - [s.l.] : Elsevier, 2017. ISSN 1544-6123, 2017, vol. 23, pp. 152-164 online. APVV-14-0357, VEGA 1/0406/17.
  článok

  článok


 3. HAJDUOVÁ, Zuzana - KLIMEK, Miroslav. Historical development of investment in the Dow Jones Index and gold using a strategy spillover by indicators based on the ratio of these assets. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 143 CD-ROM. I-17-108-00.
  článok

  článok


 4. KLIMEK, Miroslav - HAJDUOVÁ, Zuzana. Gold price evolution in world markets. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal [elektronický zdroj]. - Košice : PHF EU Košice, 2017. ISSN 1337-6020, 2017, vol. 10, no. 2, s. 65-74 online.
  článok

  článok


 5. HLAVOVÁ, Natália. Postavenie ekonomík subsaharskej Afriky na trhu s vybranými nerastnými surovinami. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4404-7, s. 161-167 online.
  článok

  článok


 6. KAMPF, Vladimír. Zomrieť pre zlato. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 3. augusta 2016, roč. 24, č. 16-17, s. 62-68.
  článok

  článok


 7. LÁSZLÓOVÁ, Klaudia. Staré stroje, nové peniaze. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 16. marca 2016, roč. 24, č. 6, s. 19-22.
  článok

  článok


 8. OECD due diligence guidance for responsible supply chains of minerals from conflict-affected and high-risk areas. 3rd. ed. Paris : OECD, 2016. 118 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-supply-chains-of-minerals-from-conflict-affected-and-high-risk-areas_9789264252479-en> ISBN 978-92-64-25238-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. HARČARIKOVÁ, Monika. Investovanie do zlata s využitím reverzných bonusových sprint certifikátov. In Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016. ISSN 1804-8048, 2016, č. 38, s. 31-42. Dostupné na : <https://download.upce.cz/fes/scipap/SciPap_38.pdf>
  článok

  článok


 10. REVENDA, Zbyněk. Investice do drahých kovů a akcií. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 4, s. 24-36.
  článok

  článok