Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 60  
Vaša otázka: Heslá = "zlepšovateľstvo"
 1. MÁSLO, Lukáš. Kaldor-Hicks Improvement and Justice: To the Discussion on Normative Economics. In Politická ekonomie. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023. ISSN 2336-8225, 2023, roč. 71, č. 5, s. 518-535.
  článok

  článok

 2. LAUKO, Rastislav. Assessment of Electric Vehicles Lifetime Emissions Methodologies Including Suggestions for their Future Evolution. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 252-265. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 3. MÁTEL, František. Odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov možno využiť viac. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 3, s. 10-12.
  článok

  článok

 4. SUPEKOVÁ, Monika - DRUGA, Vladimír. Spriechodňovanie migračnýcgh bariér v kompetencii správcu vodných tokov SR. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2021. ISSN 0322-886X, 2021, roč. 64, č. 11-12, s. 24-31.
  článok

  článok

 5. HORVÁTHOVÁ, Miroslava - SZEMLA, Mirosłav. Complex Manufacturing Process Improvement. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 26-37 online.
  článok

  článok

 6. PAŠKOVÁ, Hana - ZSAPKOVÁ, Eleonóra. Correction of Mistakes in Students' Writing. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 2, pp. 17-20.
  článok

  článok

 7. SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2011, dotisk 2019. 223 s. ISBN 978-80-247-3938-0. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 5]
 8. First Sustainable Solutions for Growth SSG 2018. Conference. Proceedings of the 1st Sustainable Solutions for Growth SSG 2018 Conference : Book of Abstracts. Wrocław : Wojciech Budzianowski Consulting Services, 2018. online 86 s. ISBN 978-83-948507-3-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. STÖGER, Roman. Toolbox Digitalisierung : Vorsprung durch Vernetzung. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, 2017. 154 s. ISBN 978-3-7910-4008-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. CSERVENÁKOVÁ, Judita - HRUBEC, Jozef. Kaizen. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 26-31 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.