Výsledky vyhľadávania

 1. LÁBAJ, Martin. Transition of Slovakia toward a Modern Market Economy. In A Triple Bottom Line Analysis of Global Consumption : Economic, Environmental, and Social Effects of Pre-Pandemic World Trade 1990–2015. - New York : Jenny Stanford Publishing, 2022. ISBN 9781003256885, pp. [1-9] online.
  článok

  článok

 2. SZAKÁLNÉ KANÓ, Izabella - LENGYEL, Imre. Convergence Clubs of NUTS3 Regions of the V4 Group. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 4, pp. 22-38.
  článok

  článok

 3. HUDEC, Oto - SINČÁKOVÁ, Žofia. Changes in Sectoral Structure and Spatial Distribution in Europe: Where Has the De-Industrialisation Process Stalled? In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 1, s. 21-41.
  článok

  článok

 4. Covid-19 and International Business : Change of Era. 1st Edition. New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2021. 390 s. Routledge Frontiers in the Development of International Business, Management and Marketing. ISBN 978-0-367-62324-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. GREŠŠ, Martin. Obchodné vzťahy Kórejskej republiky s Európskou úniou. Recenzenti: Lidiia Karpenko, Ľudmila Lipková, René Pawera. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 102 s. [8 AH]. ISBN 978-80-225-4826-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. Spoločnosť STOCK čakajú veľké zmeny na pozícii generálneho riaditeľa. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 49-49.
  článok

  článok

 7. ACHENBACH, Peter - DUBCOVÁ, Gabriela. Transformation Processes and Their Intra-Company Effects on Stakeholders Involved. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9755-1, s. 7-24 online. VEGA 1/0569/18, KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 8. FRANK, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2019 : Focused on: Slowed Productivity Growth Lagging behind the Growth of Labour Costs. Reviewed by: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1st Edition. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2020. online 129 s. VEGA 2/0097/19, APVV-17-0551. ISBN 978-80-7144-313-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. FRANK, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019 : zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce. Oponenti: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. 125 s. VEGA 2/0097/19, APVV-17-0551. ISBN 978-80-7144-311-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. CSAKI, Csaba - JÁMBOR, Attila. Convergence or Divergence – Transition in Agriculture of Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States Revisited. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 4, s. 160-174.
  článok

  článok