Výsledky vyhľadávania

 1. Les recodifications du droit de la vente en Europe. La recodification du contrat de vente dans le droit civil Tchéque. Sous la direction scientifique de: Hélène Boucard, Javier Lete ...[et al.]. [S.l.] : Presses universitaires juridiques de Poitiers, [2021]. S.177-187. ISBN 9782381940045. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. JURČOVÁ, Monika. Odstúpenie od zmluvy o zájazde cestujúcim po 14. septembri 2021. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 4, s. 145-147.
  článok

  článok

 3. KAJBA, Jakub. Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1337-060X, 2019, roč. 14, č. 1, s. 46-49.
  článok

  článok

 4. TRIZULIAK, Tibor. Ochrana spotrebiteľa od 1.1.2019. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2019. ISSN 1335-1583, 2019, roč. 24, č. 3, s. 212-288.
  článok

  článok

 5. KRIŽAN, Martin. Niekoľko úvah k právnym následkom kúpnej zmluvy uzatvorenej s nevlastníkom. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 1, s. 38-49.
  článok

  článok

 6. JURČOVÁ, Monika et al. Kúpne zmluvy uzatvárané on-line a kúpa digitálneho obsahu. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 2, s. 143-161.
  článok

  článok

 7. Nadobúdanie nehnuteľnosti v dobrovoľnej dražbe. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 9, s. 21-22.
  článok

  článok

 8. SCHNEIDER, Hartmut. Nachfolger gesucht : wie Sie Ihre Unternehmensnachfolge aktiv gestalten. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2017. 264 s. ISBN 978-3-7910-3909-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. RUŽEKOVÁ, Viera - PAVELKA, Ľuboš. Technika zahraničného obchodu. Recenzenti: Eva Jančíková, Peter Knapik, Helena Vrábelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 134 s. [8,33 AH]. ISBN 978-80-225-4420-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 10. RAMBERG, Jan. Sprievodca MOK k Incoterms 2010 [elektronický zdroj]. Slovenský preklad: Darina Halašová. 1. vyd. Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2015. online [228 s., 10 AH]. ISBN 978-80-89105-63-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha