Výsledky vyhľadávania

 1. FODRANOVÁ, Iveta. V Česku obiehajú údaje, u nás živnostníci. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, v exkluzívnej spolupráci s Economia. - Bratislava : Ecopress, 2013. ISSN 1335-4701, 7. januára 2013, roč. 21, č. 4, s. [1].
  článok

  článok

 2. LISY, Peter. Ako sa vyhnúť problémom pri založení a kúpe spoločnosti. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 12-13.
  článok

  článok

 3. KONVALINKOVÁ, Iveta. Zriaďovanie a zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 4, s. 13-17.
  článok

  článok

 4. BYSTRICKÁ, Katarína. Nesplatenie vkladu spoločníka má dôsledky. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č. December 2011-Január 2012, s. 30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0145502/GW-12-11-01-2012-low.pdf>
  článok

  článok

 5. BYSTRICKÁ, Katarína. Prechod obchodného podielu v s. r. o. In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 4, s. 55.
  článok

  článok

 6. KURJATKOVÁ, Martina - MILECOVÁ, Miroslava. Aká forma podnikania je pre vás tá pravá? In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1337-9151, 2011, č. 4, s. 50-53.
  článok

  článok

 7. FEKETE, Imrich. Predbežná spoločnosť s ručením obmedzeným. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2006. ISSN 1335-1583, 2006, č. 11, s. 266-280.
  článok

  článok

 8. Konsolidované znenia Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2006. 331 s. ISBN 92-824-3205-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. GREŠŠ, Martin - GREŠŠOVÁ, Mária. Spĺňa EÚ kritériá medzinárodnej organizácie? In Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ. Vedecká konferencia. Vedecké aspekty vstupu SR do EÚ : zborník príspevkov z konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-1974-4, s. 49-53.
  článok

  článok

 10. GRMELOVÁ, Nicole. Nový zákon o Evropském hospodářském zájmovém združení. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISSN 0572-3043, 2004, roč. 12, č. 8, s. 125-133.
  článok

  článok