Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of corporate finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 5x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : http://www.sciencedirect.com
  časopis

  časopis


 2. KLÁSEKOVÁ, Martina. Špekulovať kvôli úverom bude na súdoch ťažšie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 49-51.
  článok

  článok


 3. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Application of treaties and methods of avoiding double taxation. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 112-116 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. ONDKO, Peter. Data Hub – Centralizované řešení správy energetických dat. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok


 5. HRTÁNEK, Ladislav. III. pilier sociálneho poistenia - postavenie a úlohy podnikateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 12, s. 37-40.
  článok

  článok


 6. CIPRA, Tomáš - HENDRYCH, Radek. Some forms of risk regulation in solvency. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 6, pp. 722-743.
  článok

  článok


 7. MAGUROVÁ, Hana. Ochrana spotrebiteľa a právo v cestovnom ruchu. In Paneurópske právnické fórum. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z [2. ročníka] vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 9. mája 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2017. ISBN 978-80-89453-33-7, s. 482-494 online.
  článok

  článok


 8. ORGONÁŠ, Jozef - ŠÉTAFFY, Jozef - RAK, Pavol. Kompendium franchisingu. Recenzovali: Lenka Turnerová, Richard Churý. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 184 s. [15,6 AH]. ISBN 978-80-7552-853-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 5, prezenčne 3]

 9. VÁLEK, Juraj. Samozdanenie stavebných prác v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 31. marec 2016, roč. 12, č. 6, s. 7.
  článok

  článok


 10. KUCEKOVÁ, Milada. Možnosti eliminácie agresívneho daňového plánovania a ich vplyv na legislatívu Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 12-22 online. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok