Výsledky vyhľadávania

 1. KLÁSEKOVÁ, Martina. Špekulovať kvôli úverom bude na súdoch ťažšie. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 28. septembra 2017, roč. 27, č. 39, s. 49-51.
  článok

  článok


 2. SIMONIDESOVÁ, Jana - FERANECOVÁ, Adela. Application of treaties and methods of avoiding double taxation. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 112-116 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. ONDKO, Peter. Data Hub – Centralizované řešení správy energetických dat. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2017. ISSN 1802-4599, 2017, roč. 11, č. 1, s. 30-31.
  článok

  článok


 4. ORGONÁŠ, Jozef - ŠÉTAFFY, Jozef - RAK, Pavol. Kompendium franchisingu. Recenzovali: Lenka Turnerová, Richard Churý. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 184 s. [15,6 AH]. ISBN 978-80-7552-853-7.

 5. Journal of corporate finance. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science. Amsterdam : Elsevier Science. 5x ročne. ISSN 0929-1199. Dostupné na : http://www.sciencedirect.com
  časopis

  časopis


 6. HRTÁNEK, Ladislav. III. pilier sociálneho poistenia - postavenie a úlohy podnikateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 12, s. 37-40.
  článok

  článok


 7. VÁLEK, Juraj. Samozdanenie stavebných prác v roku 2016. In DPH aktuálne. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1336-5355, 31. marec 2016, roč. 12, č. 6, s. 7.
  článok

  článok


 8. Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie [elektronický zdroj]. Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. e-book [290 s.]. Dostupné na : <http://dx.doi.org/10.2860/332138> ISBN 978-92-824-5935-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 9. KUCEKOVÁ, Milada. Možnosti eliminácie agresívneho daňového plánovania a ich vplyv na legislatívu Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 12-22 online. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok


 10. Corruption in the extractive value chain : typology of risks, mitigation measures and incentives. Paris : OECD, 2016. 112 s. OECD development policy tools. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/corruption-in-the-extractive-value-chain_9789264256569-en> ISBN 978-92-64-25655-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]