Výsledky vyhľadávania

 1. HOJDIK, Vladimír. Zákaznícke vnímanie značiek automobilového priemyslu v Slovenskej republike. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 85-91 online. VEGA č. 1/0876/17.
  článok

  článok


 2. PARR, Russell L. Intellectual Property : Valuation, Exploitation, and Infringement Damages. 5th Edition. Hoboken : John Wiley & Sons, 2018. 651 s. ISBN 9781119356219. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. LUKIANENKO, Liubov - SHELEST, Viktoria. Trademark as an Asset in International Business. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 4, s. 390-406.
  článok

  článok


 4. HALASOVÁ, Henrieta. Staráme sa o kávu aj o ľudí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok


 5. Trade in counterfeit and pirated goods : mapping the economic impact. Paris : OECD ; Alicante : European Union Intellectual Property Office, 2016. 135 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_9789264252653-en> ISBN 978-92-64-25264-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. JURÁŠKOVÁ, Olga. Vztahový marketing v životě značky. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2016. ISSN 1211-5622, 2016, roč. 26, č. 2-3, s. 18.
  článok

  článok


 7. HAJNALOVÁ, Zdena. Kvalita výrobku spojená s miestom jeho pôvodu. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1339-8040, 2016, č. Výber, s. 57-58.
  článok

  článok


 8. PATKOVÁ, Jana. Inspirace: Brand zaměstnavatele pomáha náboru. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 11, s. 18-19.
  článok

  článok


 9. KNOŠKOVÁ, Ľubica - HATÁR, Michal. Spotrebiteľské vnímanie dizajnu vybraných značiek automobilov. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 66-72 CD-ROM. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 10. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Chránené zemepisné označenia a ochranné známky na trhu liehovín. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 73-79 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok