Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Roman. Tvorba atraktivních statistických grafů v prostředí SAS. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2019. ISSN 1336-7420, 2019, roč. 15, č. 2, s. 1-17.
  článok

  článok

 2. SZÜCS, Gábor. Viacrozmerná analýza rozptylu a jej aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 20-33.
  článok

  článok

 3. SODOMOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [246 s.]. ISBN 978-80-225-4283-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉS, Erik - SIVAŠOVÁ, Daniela. Štatistická indukcia v príkladoch. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Eugen Viszus. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 222 s. [11,32 AH]. ISBN 978-80-225-4135-0. [Počet ex. : 14, z toho voľných 3, prezenčne 4]
 5. SIPKOVÁ, Ľubica. Meranie nerovnosti a chudoby podľa EU SILC, problémy medzinárodného porovnávania a analýz na národnej úrovni. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 21-22.
  článok

  článok

 6. KORÓNY, Samuel. Modelovanie príčinnej závislosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012. ISSN 1336-7420, 2012, roč. 8, č. 2, s. 58-64. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/015420/fss0212.pdf>
  článok

  článok

 7. HRUŠOVSKÁ, Dana. Systémy vyhodnocovania dotazníkov. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie - nové výzvy : zborník [recenzovaných] vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3200-6, s. 173-177. VEGA 1/0385/10.
  článok

  článok

 8. LUHA, Ján. Štatistická analýza dotazníkového výskumu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 3, s. 2-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0133994/fss0311.pdf>
  článok

  článok

 9. LIPTÁKOVÁ, Erika - BRIČOVÁ, Zuzana. Dospelá populácia a jej štatistická gramotnosť. In Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Ružomberok : VERBUM, 2010. ISSN 1335-9185, 2010, roč. 10, č. 3, s. 215-221.
  článok

  článok

 10. LUHA, Ján. Korelácia komplementárnych a disjunktných javov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 6, s. 105-113. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0082710/fss0608.pdf>
  článok

  článok