Výsledky vyhľadávania

 1. TOMAN, Pavel. Omezení síry v palivu zdraží námořní dopravu. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 22-23.
  článok

  článok


 2. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. PET fľaše z prírody vykúpia obchodníci. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 1-2/19, č. 45, (2019.
  článok

  článok


 3. STAŠOVÁ, Simona. Kto dlhuje komu? Vznik a vývoj konceptu ekologického dlhu. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 2, s. 117-121.
  článok

  článok


 4. JADERNÁ, Eva - PŘIKRYLOVÁ, Jana. Green Solutions in Automotive Industry. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 1, s. 2-11.
  článok

  článok


 5. KOONDHAR, Mansoor Ahmed et al. A Nexus Between Air Pollution, Energy Consumption and Growth of Economy: A Comparative Study Between the Usa and China-Based on the ARDL Bound Testing Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 6, pp. 265-276.
  článok

  článok


 6. HRUBÝ, Matěj - OSIČKA, Jan. Elektromobilita a emise CO2 v dopravě: řešení nebo součást problému? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 4, s. 53-55.
  článok

  článok


 7. European journal of environmental sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  časopis

  časopis


 8. ZUBRO, Tetyana. Ekologičeskije nagruzki v Slovakii i ich vlijanije na kačestvo žizni. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 667-671 online. EDGE 692413.
  článok

  článok


 9. VAVROVÁ, Katarína. Environmentálne dane, ich využitie v súčasnosti s nástrojmi environmentálnej politiky v rámci štátov EÚ. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 49-61. VEGA 1/0184/16.
  článok

  článok


 10. MAJERNÍK, Milan et al. Intelligent Production Management - Progressive Trends. Reviewers: Vojtech Dirner, Andrzej Pacana, Bartel van de Walle. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. [301 s.] [15 AH]. ISBN 978-0-578-40290-1.