Výsledky vyhľadávania

 1. STAŠOVÁ, Simona. Kto dlhuje komu? Vznik a vývoj konceptu ekologického dlhu. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 2, s. 117-121.
  článok

  článok


 2. JADERNÁ, Eva - PŘIKRYLOVÁ, Jana. Green Solutions in Automotive Industry. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. ISSN 1338-7944, 2018, roč. 13, č. 1, s. 2-11.
  článok

  článok


 3. KOONDHAR, Mansoor Ahmed et al. A Nexus Between Air Pollution, Energy Consumption and Growth of Economy: A Comparative Study Between the Usa and China-Based on the ARDL Bound Testing Approach. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 6, pp. 265-276.
  článok

  článok


 4. HRUBÝ, Matěj - OSIČKA, Jan. Elektromobilita a emise CO2 v dopravě: řešení nebo součást problému? In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2018. ISSN 1802-4599, 2018, roč. 12, č. 4, s. 53-55.
  článok

  článok


 5. European journal of environmental sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  časopis

  časopis


 6. CHMIELEWSKÁ, Eva - BLAŠKO, Jaroslav. Univerzálnosť adsorpcie v životnom prostredí. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2017. ISSN 0322-886X, 2017, roč. 60, č. 5-6, s. 13-15.
  článok

  článok


 7. Novela zákona o odpadoch prináša novinky, nie všetky pozitívne. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 11, s. 21-22.
  článok

  článok


 8. BOSÁK, Martin. Biomass production on reclaimed areas tailing ponds. In Biomass volume estimation and valorization for energy. - Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-2937-0, pp. 315-340 [1,75 AH]. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok


 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Selected Quality of Life Indicators. In Central European Conference in Finance and Economics. International Scientific Conference. Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017) : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference : September 20 – 21, 2017, Herľany, Slovak Republic. - Košice : Technical University of Košice, 2017. ISBN 978-80-553-2906-2, s. 479-487 online. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok


 10. The economic consequences of outdoor air pollution. Paris : OECD, 2016. 115 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-economic-consequences-of-outdoor-air-pollution_9789264257474-en> ISBN 978-92-64-25746-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]