Výsledky vyhľadávania

 1. WANG, Dianshuang. Manufacturing and Agricultural Pollution, Private Mitigation and Wage Inequality in the Presence of Pollution Externalities. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 2, s. 51-58.
  článok

  článok

 2. NOVÁK, Marcel. Efektívnosť environmentálnych opatrení v SR a negatívne externality. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 207-217 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Dopady ekologických daní na konkurencieschopnosť krajín. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. 1-8 CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Pavel. Omezení síry v palivu zdraží námořní dopravu. In Logistika. - Praha : Economia, 2019. ISSN 1211-0957, 2019, roč. 25, č. 1-2, s. 22-23.
  článok

  článok

 5. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. PET fľaše z prírody vykúpia obchodníci. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2019. ISSN 1805-0549, 1-2/19, č. 45, (2019.
  článok

  článok

 6. European journal of environmental sciences. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum. 2x ročne. ISSN 1805-0174. Dostupné na : http://web.natur.cuni.cz/uzp/ejes/index.php/ejes
  časopis

  časopis

 7. OUMAIMA, El Bied et al. Characterization of Leachate from Different Landfills Sites of Morocco and Spain: A Comparative Study. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 18, s. 183-190.
  článok

  článok

 8. MICEIKIENE, Astrida et al. The Role of Environmental Taxes as a Fiscal Instrument for Mitigation of Environmental Pollution: Lithuanian Case. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 25, s. 26-41.
  článok

  článok

 9. LUKÁČ, Jozef - PODLASOVÁ, Anežka. Problematika plánovaného zastarávania ako súčasný trend výrobnej politiky podnikov. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement VIII. (2018). International Scientific Conference. Reviewed Proceedings of Posts From an VIII. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF EU : KIaJK PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4604-1, s. 44-54 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Elektromobilita a jej perspektívy. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4579-2, s. 7-18. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok