Výsledky vyhľadávania

 1. KAMENÍK, Martin. The Effect of Fiscal Rules on the Cyclicality of Fiscal policy. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, Február 2019, roč. 27, č. 1, s. 21-24.
  článok

  článok

 2. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Návratné zdroje financovania po 1.januári 2019 a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti v novom volebnom období. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 1, s. 6-11.
  článok

  článok

 3. ROŽOVÁ, Lucia. Analýza verejného dlhu na Slovensku. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 2, s. 118-131.
  článok

  článok

 4. PÁLENÍK, Viliam. Uvoľniť dlhovú brzdu? Prečo a načo? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 12.
  článok

  článok

 5. ÓDOR, Ľudovít. Zodpovednejšie voči budúcim generáciám: Príbeh o vzniku dlhovej brzdy a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zodpovednosť subjektov územnej samosprávy za porušenie finančnej disciplíny. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 7-8, s. 3-6.
  článok

  článok

 7. POBUDOVÁ, Daniela. Fiškálna kapacita - je potrebná alebo zbytočná? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 8. KONVALINKOVÁ, Iveta. Zmeny pri posudzovaní finančnej disciplíny. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 10-13.
  článok

  článok

 9. ČERNĚNKO, Tomáš - FERČÍKOVÁ, Veronika. Slovakia. In Regionalisation trends in European countries 2007-2015 : a study by members of the Group of independent experts of the Europen charter of local self-government. - Štrasburg : Congress of local and regional authorities, 2016, p. 186-192 online.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a návratné zdroje financovania obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-7523, 2015, roč. 8, č. 7-8, s. 27-33.
  článok

  článok