Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 828  
Vaša otázka: Heslá = "zodpovednosť spoločenská"
 1. RUSKO, Ivan. CEO verzus HR manažér : implementácia firemnej stratégie na rozdielnych úrovniach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 26-27.
  článok

  článok

 2. GERWALD, Frank. Influence of Factors on the Formation of Reputation in Insurance Companies. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 118-127. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 3. MAŠEK, František. Zájem o ESG fondy pomalu roste. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2022. ISSN 1212-4273, 2022, roč. 29, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok

 4. VRABCOVÁ, Pavla - URBANCOVÁ, Hana. Holistic Human Resource Management as a Tool for the Intergenerational Cooperation and Sustainable Business. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 4, s. 117-126.
  článok

  článok

 5. UŠÁK, Peter - BEDNÁRIK, Jaroslav. Changes in Purchasing Behaviour After the Onset of the COVID-19 Pandemic Related to the Application of Corporate Social Responsibility. In Communication Today : Scientific Journal from the Mass Media and Marketing Communication Field. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. ISSN 1338-130X, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 180-188.
  článok

  článok

 6. DOLÍNKOVÁ, Olga. Odpovědnost a udržitelnost v e-commerce a prodeji elektrospotřebičů. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 3, s. 8-9.
  článok

  článok

 7. BRYCHTOVÁ, Lucie. Plnění cílů ESG pomáha prodejním výsledkům. In Marketing & komunikace : časopis české marketingové společnosti. - Praha : Česká marketingová společnost, 2022. ISSN 1211-5622, 2022, roč. 32, č. 3, s. 12-13.
  článok

  článok

 8. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Spoločenská a sociálna zodpovednosť firiem vo vybraných TNK ako jeden z ukazovateľov ich korporátnej identity. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 195-207 online.
  článok

  článok

 9. MAJERNÍK, Milan et al. Standardisation of the Social Responsibility System As a Tool for Business Sustainability. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2022, vol. 26, č. 2, pp. 39-54 online. KEGA 030EU-4/2022, KEGA 019TUKE-4/2022, KEGA 048ŽU-4/2022.
  článok

  článok

 10. ŠKRINIAR, Pavel. ESG ako konkurenčný faktor správcov investícií. In COMPETITION 2022. International Scientific Conference. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 14th International Scientific Conference, 19th - 20th May 2022, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-64-0. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 206-215. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.