Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKO, Ivan. CEO verzus HR manažér : implementácia firemnej stratégie na rozdielnych úrovniach. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 26-27.
  článok

  článok


 2. PAKŠIOVÁ, Renáta. Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace so zostavením výročnej správy a súvisiacich správ v SR. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 2-6. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok


 3. HORVÁTH, Péter et al. Status quo and future development of sustainability reporting in Central and Eastern Europe. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of East European management studies (JEEMS). - Mering : Reiner Hampp Verlag, 2017. ISSN 0949-6181, 2017, vol. 22, no. 2, s. 221-243.
  článok

  článok


 4. SOROKOVÁ, Tatiana. Prevencia drogových závislostí v školských podmienkach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 6, s. 16-20.
  článok

  článok


 5. BOGDANOVSKÁ, Gabriela. Zainteresované strany a ich zapojenie do procesu zavedenia spoločenskej zodpovednosti v organizáciách. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 41-45.
  článok

  článok


 6. NÉMETH, Hajnalka. Od výkonnosti k hodnoteniu spoločenskej zodpovednosti. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 2, s. 49-55.
  článok

  článok


 7. LENTNER, Csaba et al. Spoločenská zodpovednosť centrálnych bánk. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 7-25.
  článok

  článok


 8. ROSZYK KOWALSKA, Gabriela - MAŁŽ, Piotr. The Brand of the National Forest Holding “State Forests”. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. ISSN 1338-7944, 2017, roč. 12, č. 1, s. 18-26.
  článok

  článok


 9. PAVELKA, Ľuboš. Fenomén firemnej nezodpovednosti a cesta k právnemu štátu. In Slovenský kapitalizmus a sociálna demokracia. - Bratislava : Karpaty-Infopress, 2017. ISBN 978-80-971256-8-4, s. 52-61.
  článok

  článok


 10. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Chcú pomáhať. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 5, s. 8-10.
  článok

  článok