Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  článok

  článok


 2. BURGER, Ivan - REHÁKOVÁ, Helena. Dizajn pracovného miesta a výkonnosť podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 6-12.
  článok

  článok


 3. KOPČÍKOVÁ, Mária. Manipulácia a manipulátori. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 5, s. 291-293.
  článok

  článok


 4. Vzťah mladých k peniazom nezávisí od doby, ale od rodičov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 7. septembra 2017, roč. 27, č. 36, s. 46-49.
  článok

  článok


 5. DUBCOVÁ, Gabriela. Hodnotenie produktovej zodpovednosti. In Moderné marketingové prístupy a možnosti merania ich marketingovej výkonnosti 2017 : zborník abstraktov vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4398-9, s. 8-12 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0857/16, 50%.
  článok

  článok


 6. VÍCHOVÁ, Jana. Kvalitu vztahů si vytváříme jazykem. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 16-17.
  článok

  článok


 7. CHOCHOLOUŠ, Ivan. Tým vs. Klub sólistů. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 40-41.
  článok

  článok


 8. ABDULHAFIZ, Omar Mohamad - MICHALSKI, Grzegorz. Critical review of modeling internal responsibility mechanisms and self-control a neuroeconomics approach. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields [elektronický zdroj]. - Arad : Adoram, 2017. ISSN 2344-2409, 2017, no. 12, pp. 78–80 online. UMO-2015/19/B/HS4/01686, DEC-2015/19/B/HS4/01686.
  článok

  článok


 9. KISSOVÁ, Jana - DUBCOVÁ, Gabriela. Alternative approaches to marketing in the context of responsible corporate behavior and social behavior. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 81-90 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 50 %, VEGA 1/0546/15 50 %.
  článok

  článok


 10. DUBCOVÁ, Gabriela - BUKOVOVÁ, Sylvia. Current status of reporting system of a product responsibility. In Modern marketing approaches and possibilitties of measuring their marketing performance II, 2017 : proceedings of scientific papers [elektronický zdroj]. - Brno : Munipress, 2017. ISBN 978-80-210-8867-2, s. 14-24 CD-ROM. VEGA 1/0784/15 50 %, VEGA 1/0546/15 50 %.
  článok

  článok