Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠALKO, Ivan. Keď treba niečo zmeniť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 16-17.
  článok

  článok


 2. CRANOVA, Cheryl. Lídri, na ktorých sa nezabúda : 5 vplyvov výrazných lídrov. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 20.
  článok

  článok


 3. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  článok

  článok


 4. GLICKMAN, Carl D. - GORDON, Stephen P. - ROSS-GORDON, Jovita M. SuperVision and instructional leadership : a development approach. 10th ed. New York : Pearson, 2018. 512 s. ISBN 978-0-13-444989-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MAKAROVÁ, Xénia. Ako privoňať k biznisu zo školskej lavice. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. októbra 2017, roč. 27, č. 43.
  článok

  článok


 6. KOREŇOVÁ, Soňa - BERECZ, Kristián. Prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 20170809. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 33-38.
  článok

  článok


 7. BOLEK, Vladimír. Incentives leading to education of managers in the field of information-communication technologies. In JTIE : journal of technology and information education. - Olomouc : Palacky University Olomouc, 2017. ISSN 1803-537X, 2017, vol. 9, no. 1, pp. 141-155.
  článok

  článok


 8. Boosting skills for greener jobs in Flanders, Belgium. Paris : OECD, 2017. 108 s. OECD green growth studies. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/employment/boosting-skills-for-greener-jobs-in-flanders-belgium_9789264265264-en> ISBN 978-92-64-26525-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. OECD economic surveys: Italy 2017 : february 2017. Volume 2017/5. Paris : OECD, 2017. 152 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2017_eco_surveys-ita-2017-en> ISBN 978-92-64-27015-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD economic surveys: Portugal 2017 : february 2017. Volume 2017/2. Paris : OECD, 2017. 136 s. OECD economic surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-portugal-2017_eco_surveys-prt-2017-en> ISBN 978-92-64-26924-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]