Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Potrebujete vzdelávanie hodnotiť alebo zlepšovať? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2013. ISSN 1335-1729, 3/2013, roč. 18, zoš. 70, s. 32-34.
  článok

  článok

 2. BURGER, Ivan. Vzdelávanie: ako zabezpečiť jeho efektívnosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 25-30.
  článok

  článok

 3. RUSNAK, Slavomíra Andrea. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa i zamestnanca. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-1508, 2020, roč. 25, č. 14-15, s. 122-134.
  článok

  článok

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie kvalifikačné vzdelávanie v podniku v období dynamických zmien. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 372-380 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 5. RIFAIOVÁ, Daniela. Ako pozdvihnúť priemysel v meste. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 33-36.
  článok

  článok

 6. BORÁKOVÁ, Marta. Poskytovanie benefitov - vzdelávanie a doškoľovanie zamestnancov. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 9, s. 37-40.
  článok

  článok

 7. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Evaluation of employee work performance – basis for identifying educational needs. In IISES 2017. International academic conference. Proceedings of the 32nd international academic conference : Geneva, Switzerland, 27. - 30. june 2017. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2017. ISBN 978-80-87927-39-7. ISSN 2336-5617, pp. 177-187 online. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok

 8. HRTÁNEK, Ladislav. Možnosti vzdelávania v pracovnom pomere. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 7-8, s. 116-118.
  článok

  článok

 9. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - LABANT, Slavomír. Employee education system in the enterprise. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 96-99 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KOHÚTOVÁ, Ľudmila. Zvyšovanie kvalifikácie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 9, s. 43-45.
  článok

  článok