Výsledky vyhľadávania

 1. QUISENBERRY, William L. Exploring How Emotional Intelligence Contributes to Virtual Teams: Interpretive Analysis of a Phenomenological Study. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 5, pp. 19-39.
  článok

  článok


 2. CONTRERAS, Laura - PEREZ, Juan. Importance of the Use of the Internet of Things and its Implications in the Manufacturing Industry. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 10, pp. 378-389.
  článok

  článok


 3. ŠTOFOVÁ, Lenka et al. Ambient Intelligence for Increasing Innovation Performance of Enterprises. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018. - Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. ISBN 978-1-5386-7053-8, pp. 452-458. I-18-109-00.
  článok

  článok


 4. ELIAŠOVÁ, Darina. Termálne pramene v koncepte rozvoja cestovného ruchu na Islande. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 28-45.
  článok

  článok


 5. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Environmental Management Systems and its Benefits for Organization. In Commodity Science - Traditions and Actuality. International Scientific Conference. Commodity Science - Traditions and Actuality : Proceedings of Thirteen Scientific Conference with International Participation, Varna, (Bulgaria), October 18th - 19th, 2018. - Varna : Nauka i ikonomika, 2018. ISBN 978-954-21-0977-8, s. 188-195. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 6. ZAGORŠEK, Branislav - HLAVOVÁ, Natália. Incidence of migraines in working process. In Karviná Ph.D. conference on business and economics. International scientific conference. Karviná Ph.D. conference on business and economics : proceedings of 10th international scientific conference : november 1 - 3, 2017, Karviná, Czech Republic. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-265-2, pp. 231-237.
  článok

  článok


 7. ŽERAVÍKOVÁ, Iveta. Zvyšovanie produktivity prostredníctvom rozvoja zamestnancov s využitím simulačných hier a tréningových centier. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2016. ISSN 1339-2271, 2016, roč. 17, č. 5-6, s. 54-58.
  článok

  článok


 8. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Innovation potential to increase the management effectiveness in local public administration conditions. In The Social Sciences. - Dubai : Medwell Publications, 2016. ISSN 1993-6125, 2016, vol. 11, no. 8, pp. 1786-1791 online.
  článok

  článok


 9. GUBOVÁ, Klaudia - ŠEFČÍKOVÁ, Sandra. Podporné nástroje zvyšovania produktivity práce v podniku. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. VIII. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná 5. listopadu 2015. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-177-8, s. 198-209 CD-ROM. I-15-104-00.
  článok

  článok


 10. SABOLOVÁ, Martina. Zvyšovanie výkonnosti podniku pomocou minimalizácie premárnených príležitostí : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2015. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha