Výsledky vyhľadávania

 1. ŠRÉDL, Karel - SOUKUP, Alexandr. Chování subjektů na rizikových trzích finančních aktiv. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 1, s. 12-29. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190256/AUSPICIA-1-2014.pdf>
  článok

  článok

 2. GERTLER, Ľubomíra. Information content of sovereign risk measures. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 1, s. 30-36. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190256/AUSPICIA-1-2014.pdf>
  článok

  článok

 3. ŠMÁTRALA, Jaromír. Alternatívny spôsob konania v slovenskom trestnom práve procesnom s poukazom na europeizáciu trestného práva. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 1, s. 105-113. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190256/AUSPICIA-1-2014.pdf>
  článok

  článok

 4. DOLGOVÁ, Tatiana. Russian system of higher profesional education: traditional form and after Bologna process. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 1, s. 131-138. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0190256/AUSPICIA-1-2014.pdf>
  článok

  článok

 5. NOVÁČKOVÁ, Daniela - PAŠKRTOVÁ, Lucia. Uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci na Slovensku. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 12-27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok

 6. VARVAŽOVSKÁ, Pavla. Mikroregion jako možnost odpovědnosti obcí za životní prostředí. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 42-52. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok

 7. MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva. Komparácia trhu práce v regiónoch štátov Vyšehradskej štvorky. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 63-84. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok

 8. PALÚŠ, Igor. Vzťah demokracie a odbornosti v obecnej samospráve Slovenskej republiky. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 28-41. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok

 9. MACUROVÁ, Lucie - SEDLÁČEK, Marek. Impact of global crisis 2007-2010 on company performance in automotive industry. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 53-62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok

 10. SVOBODA, Jan. Crisis of modern man and perspective of eternity in light of T.G. Masaryk`s thinking. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 130-136. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok