Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 313 s. [20,97 AH]. ISBN 978-80-225-4396-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 2. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti: Anna Schultzová, Jozef Hudák. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [313 s., 20,96 AH]. VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4381-1.
  Sociálne zabezpečenie

  elektronická kniha


 3. PONGRÁCZ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : aplikačné praktikum. Recenzenti: Eva Rievajová, Marianna Csetnekyová. 3. [preprac.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 167 s. [7,47 AH]. ISBN 978-80-225-4227-2. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 4. PECHOVÁ, Michaela. [Sociálne zabezpečenie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, September 2013, roč. 6, č. 3, s. 47-148. Recenzia na: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív ; recenzenti Stanislav Konečný, Zuzana Kliská. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3631-8.
  článok

  článok


 5. PONGRÁCZOVÁ, Eva - ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Recenzenti: Eva Rievajová, Edita Vojteková. 2. preprac. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 168 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-225-3598-4. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 6. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Recenzenti Stanislav Konečný, Zuzana Kliská. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 339 s. ISBN 978-80-225-3631-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]

 7. POLUCHOVÁ, Ivana. [Sociálne zabezpečenie]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2011. ISSN 1336-1732, December 2011, roč. 4, č. 4, s. 145-148. Recenzia na: Sociálne zabezpečenie / Eva Rievajová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3190-0.
  článok

  článok


 8. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 291 s. [17,555 AH]. ISBN 978-80-225-3190-0. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 2]

 9. PONGRÁCZOVÁ, Eva - OŠKOVÁ, Silvia. Sociálne zabezpečenie : (aplikačné praktikum). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 155 s. [6,641 AH]. ISBN 978-80-225-3163-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 9, prezenčne 1]

 10. OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva - SATMÁR, Oliver. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [8,641 AH]. ISBN 978-80-225-2958-7. [Počet ex. : 9, z toho voľných 5, prezenčne 4]