Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠÁKOVÁ, Petra. Účtovné zobrazenie zásob v podvojnom účtovníctve podnikateľov : diplomová práca. Školiteľ: Jaromír Novák. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha

 2. KOPČEKOVÁ, Silvia. Účtovné zobrazenie zásob v podvojnom účtovníctve podnikateľov : diplomová práca. Škol. Jaromír Novák. Bratislava, 2010. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. STRELKOVÁ, Lucia. Účtovné zobrazenie zásob v podvojnom účtovníctve podnikateľov : diplomová práca. Škol. Jaromír Novák. Bratislava, 2009. 65 s.
  kniha

  kniha