Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 1-2, s. 1.
  článok

  článok

 2. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2007. ISSN 1336-1864, 2007, roč. 5, č. 3-4, s. 1.
  článok

  článok

 3. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2006. ISSN 1336-1864, 2006, roč. 4, č. 3-4, s. 1.
  článok

  článok

 4. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2005. ISSN 1336-1864, 2005, roč. 3, č. 3-4, s. 1.
  článok

  článok

 5. LYSÁK, Ladislav. Neoregionalizácia - nová paradigma vývoja medzinárodných vzťahov úvodom 21. storočia. In Medzinárodné vzťahy 2003. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2003 : aktuálne problémy medzinárodných vzťahov v podmienkach globalizácie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004.
  článok

  článok

 6. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2004. ISSN 1336-1864, 2004, roč. 2, č. 3-4, s. 1.
  článok

  článok

 7. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2004. ISSN 1336-1864, 2004, roč. 2, č. 1, s. 1.
  článok

  článok

 8. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť, 2004. ISSN 1336-1864, 2004, roč. 2, č. 2, s. 1.
  článok

  článok

 9. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť. ISSN 1336-1864, 2003, roč. 1, č. 3, s. 1.
  článok

  článok

 10. KITA, Jaroslav. Úvodom. In Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť. ISSN 1336-1864, 2003, roč. 1, č. 2, s. 1.
  článok

  článok