Výsledky vyhľadávania

  1. POLAKOVIČOVÁ, Katarína. Činitele ovplyvňujúce rast produktivity práce v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2011. 69 s.
    kniha

    kniha

  2. KORCHŇÁKOVÁ, Dominika. Činitele ovplyvňujúce rast produktivity práce v podniku : diplomová práca. Škol. Helena Majdúchová. Bratislava, 2010. 76 s.
    kniha

    kniha