Výsledky vyhľadávania

  1. MATULČÍKOVÁ, Marta. Ďalšie vzdelávanie z pohľadu uplatnenia Porterovho modelu piatich síl. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 8.8.2012, [s. 1-2] online. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/dalsie-vzdelavanie-z-pohladu-uplatnenia-porterovho-modelu-piatich-sil-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbUXrtjfwNMG3/?query=%CFal%B9ie+vzdel%E1vanie+z+poh%B5adu+uplatnenia&serp=1>
    článok

    článok