Výsledky vyhľadávania

  1. BÍLIKOVÁ, Erika. Ľudské zdroje : diplomová práca. Škol. Darina Zwiebová. Bratislava, 2009. 65 s.
    kniha

    kniha


  2. TVRDOŇ, Jozef - SLIMÁK, Dušan. Ľudské zdroje. In Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. ISBN 80-7144-135-X, 129-135.
    článok

    článok