Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Ľudské zdroje a korporátna spoločenská zodpovednosť. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. CIMPRICHOVÁ, Nikola. Ľudské zdroje podniku a ich rozvoj : diplomová práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 3. RAJČÁKOVÁ, Eva - ŠVECOVÁ, Angelika. Ľudské zdroje - regionálne disparity v kontexte politiky súdržnosti EÚ 2007-2013 na Slovensku. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2018. ISSN 0016-7193, 2018, roč. 70, č. 1, s. 79-96.
  článok

  článok

 4. GALANOVÁ, Veronika. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. VÁVROVÁ, Monika. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. MOTÝĽOVÁ, Gabriela. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. SZARKOVÁ, Miroslava. Dopady zmien trhu práce v období po odznení ostatnej hospodárskej krízy na ľudské zdroje malých a stredných podnikov pôsobiacich v SR z pohľadu zamestnávateľov. In Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4558-7, s. 49-57. VEGA 1/0404/16, 50%, VEGA 1/0309/18, 50%.
  článok

  článok

 8. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Analýza účtovnej závierky zameraná na ľudské zdroje a mzdové veličiny. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. Špeciálne vydanie, s. 25-44. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 9. HAJASOVÁ, Lenka. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Ľudské zdroje a inovácie. In Zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom zavádzania inovácií v globálnom hospodárskom prostredí I. : [zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4473-3, s. 50-59 CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok