Výsledky vyhľadávania

  1. KMEŤOVÁ, Jitka. Ako katalogizujeme v knižnici. In Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov múzeí a galérií. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2009, 2009, roč. 55, č. 2, s. 7-8.
    článok

    článok