Výsledky vyhľadávania

  1. JANČÍK, Ľuboš. Ako zareagovala na krízu Európska centrálna banka. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711, 2010, č. September. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.derivat.sk/files/2010casopis/September2010_LuboSJancik_Kriza_A_ECB.doc>
    článok

    článok