Výsledky vyhľadávania

  1. HURNÁ, Lucia. Aktuálne otázky politiky Európskej únie vzťahujúcej sa na hraničné kontroly. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 430-439. VEGA 1/0696/10.
    článok

    článok