Výsledky vyhľadávania

  1. KOZOVSKÝ, Dušan. Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC v podmienkach SR. In Veřejná ekonomika a správa 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 8.–10. září 2009 v Ostravě u příležitosti 160. výročí založení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2103-0, s. 1-18.
    článok

    článok

  2. KOZOVSKÝ, Dušan. Analýza a zhodnotenie prvých skúseností s programovým rozpočtovaním v praxi obcí a VÚC. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 10, s. 8-15.
    článok

    článok