Výsledky vyhľadávania

  1. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Analýza imidžu. In Zborník z vedeckého seminára Katedry marketingu : Bratislava, 24.11.1999. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Katedra marketingu, 2000. ISBN 80-225-1253-2, s. 65-68. VEGA 5040, PHARE - SR 12263/97.
    článok

    článok