Výsledky vyhľadávania

  1. HRUŠOVSKÁ, Dana - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Analýza konkurenčnej výhody vo vinárskom segmente. In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ. Vedecký seminár z Týždňa vedy. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4175-6, s. 13-14 CD-ROM. I-15-102-00 (50%), VEGA 1/0546/15 (50%).
    článok

    článok